Program Tanımı

Program Tanımı

Karar ve Davranış Yan Dal Programı, öğrencilere bireysel ve müşterek davranışları ve alınan kararları anlama ve değerlendirmeye yönelik analitik ve normatif araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek düzeyde disiplinlerarası niteliğe sahip olan program; sosyal bilimler, beşeri bilimler, mühendislik ve yönetim bilimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli çalışma alanlarını kapsamaktadır. Ayrıca, bu yan dal programında sunulan dersler, öğrenilen çeşitli kuramların dünyadaki çeşitli problemlerin çözümünde uygulanmasına yönelik eğitim ve tartışma imkanı da sunacaktır.

 

Bu yan dal programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki yetkinliklere ulaşması hedeflenmektedir:

 

- Alınan kararların ve davranışların kaynaklarını, gelişim süreçlerini ve geçirdikleri dönüşümleri anlamak

- Bireysel ve toplu karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin toplumsal hayat ve iş hayatındaki sonuçlarını niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanarak analiz etmek

- Karar ve davranışların geliştirilmesine dair bilgi sahibi olmak

- Etik ikilemler üzerine düşünebilmek

- Kişiler arası, grup içi, ve gruplar arası etkileşimleri geliştirmeye yönelik gerekli becerileri edinmek

- Karar ve davranışların politika oluşturmaya yönelik etkilerini mikro ve makro düzeylerde incelemek

 

Karar ve Davranış yan dal programı yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı ziyaret ediniz.